Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus on osaamista laajentavaa, syventävää ja päivittävää lisäkoulutusta. Sitä järjestävät toisen asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

Täydennyskoulutusta isännöintialasta kiinnostuneelle tai sillä jo työskentelevälle:

Aalto University Professional Development – Aalto PRO (Espoo), Avointa täydennyskoulutusta muun muassa energia-asioihin ja rakennettuun ympäristöön liittyen.

Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinko (useat paikkakunnat), Erilaisia isännöintialan täydennyskoulutuksia ja -kursseja.

Lapin maakuntakorkeakoulu (useat paikkakunnat), Avointa ammattikorkeakouluopetusta muun muassa tilinpäätökseen ja kirjanpitoon liittyen.

Mikkelin ammattikorkeakoulu MAMK (Mikkeli), Täydennyskoulutusta esimerkiksi asunto-osakeyhtiöiden talouteen liittyen sekä avoimia talotekniikan insinööriopintoja

Kiinnostaisiko harjoittelu isännöintiyrityksessä? Täytä avoin harjoitteluhakemus.