Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on väylä isännöitsijäksi. Se soveltuu myös jo isännöintiyrityksessä työskenteleville henkilöille. Työnantajalle oppisopimus on hyvä ja edullinen mahdollisuus rekrytoida ja kouluttaa työntekijöitä.

Oppisopimuskoulutus on opiskelijoiden, työnantajien, oppilaitosten ja oppisopimuskeskusten yhteistyössä järjestämää koulutusta, joka

  • johtaa ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin
  • soveltuu sekä nuorille että aikuisille
  • räätälöidään opiskelijan ja työpaikan tarpeiden mukaan
  • kestää yleensä 2-4 vuotta
  • perustuu työssä oppimiseen, mistä johtuen valtaosa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla työskennellen.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus. Se sitoo opiskelijaa, työnantajaa, oppilaitosta ja koulutuksen järjestäjää.

Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan. Isännöintialalla ei ole alakohtaista työehtosopimusta. Monet yritykset soveltavat kiinteistöpalvelualan toimihenkilöitä koskevaa työehtosopimusta.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä (oppisopimuskeskus tai -toimisto) voi maksaa työnantajalle erikseen sovittavaa koulutuskorvausta työssä oppimisen ohjauksesta aiheutuneista kustannuksista.

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta:

Kiinnostaisiko harjoittelu isännöintiyrityksessä? Täytä avoin harjoitteluhakemus.