Jatko-opinnot

Jatko-opinnoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaa ylempää korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoa. Jatko-opintoihin hakevalla tulee olla pääsääntöisesti suoritettuna joko alempi korkeakoulututkinto (yleisimmin kandidaatintutkinto), ammattikorkeakoulututkinto tai muu samantasoinen tutkinto.

Yliopistossa suoritettava ylempi korkeakoulututkinto eli tavallisesti maisterintutkinto on laajuudeltaan useimmiten 120 opintopistettä. Sen suorittaminen kestää noin kaksi vuotta.

Yliopistoissa on myös tarjolla erillisiä maisteriohjelmia. Maisteriohjelmat eroavat tavallisista maisteriopinnoista siten, että ne ovat yleensä monitieteellisiä, ammatillisia tai tiettyyn aiheeseen keskittyviä kokonaisuuksia. Maisteriohjelmia on tarjolla sekä suomen- että englanninkielisinä.

Ammattikorkeakouluissa suoritettava ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 60-90 opintopistettä. Sen suorittaminen kestää 1-2 vuotta.

Koulutusvaihtoehtoja tekniseksi asiantuntijaksi aikovalle

Aalto-yliopisto (Espoo), Real Estate Investment and Finance (REIF) -koulutusohjelma (120 op)
Kiinteistösijoittamisen ja -rahoituksen koulutusohjelma on kaksivuotinen, englanninkielinen maisteriohjelma.

Metropolia Ammattikorkeakoulu (Espoo), Talotekniikka, syventymisvaihtoehtoina LVI-tekniikka tai sähköinen talotekniikka (60 op)
Ylemmän AMK-tutkinnon pääteemoina ovat LVI-tekniikan suuntautumisvaihtoehdossa rakennusten talotekniikkajärjestelmien energiatehokkuus, elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset. Sähköisessä talotekniikassa painopisteet ovat rakennusten talotekniikkajärjestelmien energiatehokkuus sekä rakennusautomaation ja rakennusten tieto- ja turvallisuusjärjestelmien kokonaisvaltainen osaaminen ja integrointi. Kaksi vuotta kestävät opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähijaksot sijoittuvat loppuviikkoon painottuville intensiivijaksoille, joita on 7-10 kertaa lukuvuodessa. Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä oleville, AMK-tutkinnon suorittaneille.

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK (Tampere), Rakentamisen koulutusohjelma (60 op)
Ylemmän AMK-tutkinnon tarkoituksena on päivittää ja laajentaa osaamista. Syventävissä opinnoissa käsitellään projektinhallintaa, sopimusjuridiikkaa, tietomallintamista, kiinteistöjohtamista sekä talotekniikkaa ja energiatehokkuutta. Opinnot on mahdollista suorittaa yhdessä vuodessa työn ohessa. Koulutus on tarkoitettu rakennusalan insinööreille.