Pohjois-Suomi

Koulutusvaihtoehtoja isännöitsijäksi aikovalle

Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK (Kajaani), Rakennustekniikan koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehtona isännöinti
Insinööriopintojen keskeisiä sisältöjä ovat rakennustuotanto, korjausrakentaminen, kiinteistöjen kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnittelu ja kiinteistöautomaatio. Lisäksi tutkintoon kuuluu talous-, oikeus- ja yrittäjyysopintoja. Erillisissä isännöinnin suuntaavissa opinnoissa käsitellään asunto-osakeyhtiön laskentatointa, kiinteistöyhteisön taloutta ja hallintoa sekä rakennusautomaatiota.

Oulun seudun ammattikorkeakoulu OAMK (Oulu), Liiketalouden koulutusohjelma, oikeuden ja hallinnon suuntautumisvaihtoehto
Opintojen keskeisiä aihealueita ovat yrittäjyys, johtaminen ja organisaatiot, markkinointi, laskentatoimi, yritysviestintä, yritysjuridiikka ja kansantalous. Lisäksi perehdytään laajemmin eri oikeusaloihin, mukaan lukien kiinteistöoikeuteen.

Koulutusvaihtoehtoja tekniseksi asiantuntijaksi aikovalle

Oulun seudun ammattikorkeakoulu OAMK (Oulu), Talotekniikan koulutusohjelma 
Insinööriopinnoissa suuntaudutaan LVI-tekniikkaan ja perehdytään sisäilmasto-, ilmastointi-, lämmitys- ja jäähdytystekniikkaan, energiatehokkuuteen, rakennusautomaatioon sekä vesihuoltoon.

Lapin ammattikorkeakoulu (Rovaniemi), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehtona talo- ja energiatekniikka
Talo- ja energiatekniikan suuntautumisopintojen keskeisen sisällön muodostavat lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja energiatekniikka.