Länsi-Suomi

Koulutusvaihtoehtoja isännöitsijäksi aikovalle

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK (Tampere), Liiketalouden koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehtona oikeudellinen asiantuntijuus tai taloushallinto.
Oikeudellisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehdon keskeisiä sisältöjä ovat hallinto- ja kunnallisoikeus, EU-oikeus, työ- ja virkamiesoikeus, varallisuusoikeus, kiinteistö- ja ympäristöoikeus, tietosuoja ja tietoturva, perhe- ja perintöoikeus, sosiaalioikeus, rikos- ja prosessioikeus sekä ulosotto. Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehdossa opiskelija saa valmiudet alan asiantuntijatehtäviin.

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) (Tampere), Rakennustekniikan koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehtona kiinteistönpitotekniikka
Rakennustekniikan insinöörikoulutus antaa perustiedot rakentamisen eri osa-alueista. Kiinteistönpitotekniikan suuntautumisopinnoissa luodaan sekä tekniset että taloudelliset perusvalmiudet toimia kiinteistön ylläpito- ja isännöintitehtävissä. Opinnoissa käydään läpi kiinteistönhoitoa, rakennusten kuntotutkimustekniikoita, korjausrakentamista, kiinteistölainsäädäntöä sekä isännöinnin ja talouden hallintaa.

Turun ammattikorkeakoulu (Turku), Liiketalouden koulutusohjelma
Liiketoiminnan  koulutusohjelmassa opinnot on järjestetty työelämälähtöisesti yrittäjyys ja alueelliset tarpeet huomioiden. Opintoihin kuuluu tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja, joissa opiskelija kehittää tiimityöskentelytaitojaan ja valmentautuu työskentelemään muun muassa monikulttuurisessa toimintaympäristössä.

Kouluttautumisvaihtoehtoja tekniseksi asiantuntijaksi aikovalle

Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK (Pori), Rakennustekniikan- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelma
Insinööriopinnoissa perehdytään talonrakennuksen tuotannonsuunnitteluun, rakennushankkeen kokonaisuuden hallintaan, rakennussuunnitteluun sekä korjausrakentamishankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja valvomiseen. Lisäksi käydään läpi virtaus- ja lämmönsiirtotekniikkaa, vesi-, lämmönjako- ja ilmastointijärjestelmiä sekä LVI-suunnittelua.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK (Seinäjoki), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehtona LVI-tekniikka.
LVI-tekniikan suuntautumisopinnot keskittyvät LVI-teknisten järjestelmien toteuttamiseen ja suunnitteluun uudis- ja korjausrakennuskohteissa.

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK (Tampere), Talotekniikan koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehtona LVI-tekniikka tai sähköinen talotekniikka
Insinööriopinnoissa käsitellään perinteisten tekniikan alueiden rakentamista, sähköasennustekniikkaa ja LVI-tekniikkaa sekä kiinteistöautomaatiota ja tiedonsiirtoa, tietoteknisiä sovelluksia, ympäristötietoisuutta, energiatehokkuutta sekä käyttäjän tarpeiden ymmärtämistä. LVI-tekniikan opintopolussa paneudutaan LVI-järjestelmien ja niihin liittyvien laitteiden ja osien tuntemiseen, kehittämiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja hallintaan. Sähköisen talotekniikan opintopolussa keskitytään kiinteistöjen sähköteknisiin järjestelmiin, erityisesti kiinteistöjen moderneihin ohjaus- ja valvontaratkaisuihin.

Turun ammattikorkeakoulu (Turku), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelma
Kiinteistönhoidon, korjauksen ja restauroinnin suuntautumisopinnoissa perehdytään korjausrakentamisprosessien ja -tekniikoiden hallintaan, kiinteistönhoitoon, kuntotutkimusmenetelmiin ja kiinteistölainsäädäntöön sekä rakennusten käyttöarvoon. Lisäksi käydään läpi rakennussuojelun mahdollisuuksia sekä eri aikakausien rakennusten materiaaleja, rakenteita ja rakentamistapoja.