Etelä-Suomi

Koulutusvaihtoehtoja isännöintsijäksi aikovalle

Aalto-yliopisto (Espoo), Rakennetun ympäristön pääaine (kandidaattiohjelma), jonka jälkeen kiinteistötalouden DI-pääaine
Kiinteistötalouden DI-pääaineessa paneudutaan kiinteistöjen hallintaan, rahoitukseen ja arviointiin. Opinnot ovat yhdistelmä tekniikkaa, taloutta ja oikeustieteitä

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu (Helsinki), Liiketalouden koulutusohjelma
Opinnoissa korostuvat liiketoimintaosaaminen ja vastuullisuus, myynti- ja palveluhenkisyys, kansainvälisyys sekä yrittäjähenkisyys.

Laurea-ammattikorkeakoulu (Hyvinkää), Liiketalouden koulutusohjelma
Koulutus muodostuu projektityöskentelyä sisältävistä projektiopinnoista sekä syventävistä oikeudellisen osaamisen opinnoista, joissa perehdytään muun muassa kiinteistöoikeuteen.

Koulutusvaihtoehtoja tekniseksi asiantuntijaksi aikovalle

Aalto-yliopisto (Espoo), Rakennetun ympäristön pääaine (kandidaattiohjelma), jonka jälkeen rakennustekniikan DI-pääaine
Rakennustekniikan DI-pääaineessa keskeisiä sisältöjä ovat rakennetekniikka, rakennusfysiikka, rakenteiden käyttöiän hallinta, rakennusmateriaali- ja rakennustuotantotekniikka, rakentamistalous sekä talotekniikka.

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK (Hämeenlinna), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelma, suuntautumisvaihtoehtona rakennusmestari (AMK)
Rakennusmestari (AMK) suunnittelee ja johtaa uudis- ja korjausrakennushankkeita.

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KyAMK (Kotka), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelma
Rakennustekniikan koulutuksen painopisteenä ovat korjausrakentaminen ja rakennettu ympäristö. Koulutus nojaa käytännön projekteihin, joissa käsitellään tekniikan (muun muassa matematiikka, fysiikka ja tietotekniikka) ja rakennusfysiikan perusteita sekä rakentamisen tuotantoa ja suunnittelua. Rakennustekniikan opintojen oheen voi valita vaihtoehtoisina ammattiopintoina korjausrakentamisen opintoja. Niissä perehdytään muun muassa rakennetun ympäristön elinkaaren hallintaan, talotekniikkaan sekä korjaus- ja restaurointitekniikoihin.

Metropolia Ammattikorkeakoulu (Espoo), Talotekniikka, syventymisvaihtoehtona sähköinen talotekniikka
Syventävissä opinnoissa perehdytään kiinteistöjen sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmien sekä tietoteknisten järjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön. Opinnoissa painotetaan erityisesti kiinteistöjen uusimpia ohjaus- ja valvontajärjestelmiä sekä energiatehokkuusratkaisuja.