Isännöinnin ammattitutkinto

Isännöinnin ammattitutkinto on näyttötutkinto, jossa käytännön tehtävissä osoitetaan tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen.

Isännöinnin ammattitutkinnon suorittaneella on isännöinnin tehtävissä edellytetty ammattitaito. Tutkinnon suorittanut voi toimia asunto-osakeyhtiön, vuokratalon tai toimitilan isännöitsijänä hoitaen kiinteistökohteen hallintoa, taloutta sekä teknistä elinkaarta vuosikellon ja
asiakkaan tai omistajan kanssa sovitun strategian mukaisesti.

Valinnaisista tutkinnon osista riippuen tutkinnon suorittaja on erikoistunut asunto-osakeyhtiö-, vuokratalo- tai toimitilaisännöintiin. Lisäksi tutkinnon suorittanut on syventänyt osaamistaan asumisneuvonnassa, teknisissä palveluissa, uudiskohteen isännöinnissä tai suunnittelemalla jonkin isännöintityöhön liittyvän kehittämishankkeen.

Lisätietoa tutkinnosta Opetushallituksen tuottamasta Isännöinnin ammattitutkinnon perusteet -julkaisusta.

Tutustu tästä Isännöinnin ammattitutkinnon järjestäjiin.